گیمبال چیست؟

گیمبال چیست؟

هنگام فیلم‌برداری از یک صحنه متحرک، پایداری و وضوح اجسام برای داشتن فیلمی روان بسیار مهم است. همچنین...

ادامه مطلب